Hizmetlerimiz

.

1. Alevi Kültür Merkezleri Yönetim Kurullarına

a) Yabancı dilde her bir Alevi Kültür Merkezinin ihtiyacı doğrultusunda tanıtım broșürlerinin hazırlanması,

b) AABK üyesi federasyonların gereksindikleri dillerde, Aleviliğin tanıtımı ile ilgili kitapçıkların yayımlanması.

c) Alevi kurum ve kuruluşlarının faaliyet göstermekte oldukları ülkelerin resmi makamlarına, kiliselere, okullara ve ilgililere yönelik almanca ve diğer dillerde seminerlerin organize edilmesi, seminerlerin ehil kişilerce verilmesinin sağlanması, seminer belgelerinin derlenip yayınlanması.

d) Aleviler ile ilgili verilerin toplanması ve istatistiklerin hazırlanması (alman vatandașlarının oranı, akademisyenlerin oranı, yerleșim yerleri, örgütlü alevilerin oranı v.b.)

e) Alevilik ve aleviler ile ilgili konularda Almanca ve Türkçe Danıșma hattının kurulması. Istenilen veri ve bilgiler ile ilgili kaynaklar gösterilecek (arșiv, alevi belleği, tüzük ve dernekler yasası hakkında bilgi v.s.).

2. Cemevi Pirlerine ve Analarına

a) Yol ve Erkan bilgileri (Yazılı enformasyonlar, Cem ve Erkanlar hakkında bilgi ve araștırma sonuçları),

b) Cem Duaları: Geliștirilmiș, kaynaklardan alınmıș ve alevi arșivlerinden derlenmiș; Anlașılır, ahenkli, asimilasyon tabir ve içeriğinden arınmıș.

c) Deyiș, duazimam ve mersiyeler: Güncel ve tanınan parçaların dıșında, türkçeye çevrilmemiș, henüz gerekli ilgiyi görmemiș parçaların derlenmesi, Pirlerin ve Zakirlerin hizmetine sunulması.

d) Cenaze hizmetinde okunacak duaların alevi erkanına göre hazırlanması.

e) Sünnet, Kivrelik, Nikah ve benzeri erkanlar için el kılavuzlarının hazırlanması.

f) Tüm hizmetler için seminerlerin sunulması (teori eğitimi) ve pratik bilgilerin olușumu için alevi dergah ve mürșidlerin eğitimi (pratik eğitim).

g) Pirlerin ve Anaların her türlü inançsal bilgiyi alabilecekleri bir danıșma hattı. Istenilen bilgiler sözlü ve yazılı verilecek. Her türlü hizmet icin Pirler ve Analar hazırlıklı olacaklar.

3. Alevi Gençlerine

a) Almanca ve Türkçe Alevilik bilgileri.

b) 12 Hizmet eğitimleri: Eğitim seminerleri – yurt dıșı baglantılı olarak verilecektir.

c) Zakirlik özel eğitimi.

d) Avrupa’da bulunan Cemevleri arasında gençlerin karșılıklı tatil ziyaretleri yapmalarının sağlanması ve bu kapsamda Alevilik eğitimlerini sürdürmeleri.

e) Tatil kamp ve seminerleri: çocukların ve gençlerin katılabileceği haftalık eğitim programları. Aynı zamanda tatil programını da içerecek.

f) Gençlere yönelik bilgi ve danıșma hattı – Almanca ve Türkçe.

g) Öğrenci bursları – karșılığında kurumlarımıza hizmet istenecek.

 

Bu hizmetlerin gerçekleșmesi için öngörülen çalıșma programı:

1. Alevi Akademisi Almanya’nın merkezi bir yerleșim yerine tașınacak.

2. Akademik araștırmaları yürütecek bir veya birden fazla personel alınacak.

3. Projelerin hazırlanması ve yürütülmesi için ayrıca bir personel alınacak.

4. Uluslararası Alevi Kültür Merkezleri, Federasyon ve Gençlik örgütleriyle çalıșmalar bașlatılacak.

5. Alevi Kurumlarından teșvik üyeliği doğrultusunda bir bütje olușturulacak.

6. Aleviler hakkında veriler toplanacak.

7. Alevi veya Alevi olmayan Alevilik hakkında araștırmalarda bulunan ehil Akademisyenler hakkında bilgi toplanacak ve bunların bir çatı altında toplanması sağlanacak.

8. Alevi arșivi ve belleği olușturulacak.

9. Belge ve kitaplar türkçeye ve yabancı dillere çevrilerek hizmete sunulacak.