Alevi Gençliğin Eğitim Programı

 

Eğitimin Önemi

Gençliğin her bakımdan sağlıklı bir biçimde gelişimi son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bir toplumun kendi inançsal, kültürel, moral değerlerini geleceğe aktarması, her şeyden önce gençliğine sahip çıkması, onun başarılı olması için gereken çabayı göstermesine bağlıdır. Özlü bir deyişle „Gençliği olmayanın geleceği de olmaz“.Yaşadığı ülkeye uyum sağlamış, tutarlı, verimli iyi birer yurttaş olmak ana koşuldur. İyi yurttaş olmak, olumsuzluklar karşısında susmak ve seyirci kalmakta değil, tersine olumsuzluklara karşı çıkmak, iyi ve yararlı olan her şeyi koruyup geliştirmekle mümkündür.

Esasen bu toplum, sahip olduğu inanç, düşünüş, yaşam tarzı bakımından, bulundukları ülkelerin insanlarına çabucak uyum sağlamaya, kaynaşıp birlikte yaşamaya açık bir yapıya ve elverişli bir geleneğe sahiptir. İnsan’ı „Okunacak en büyük kitap“ kabul edip, onu inanç ve felsefesinin merkezi, odak noktası yapan; „Yetmiş iki millete aynı gözle bakan“ Alevilik, dilinden, din ve inanç farkından, derisinin rengi veya ırkından dolayı herhangi bir kimseyi yadırgayabilir mi?

Bir milyondan fazla Alevi’nin yaşadığı Avrupa’da Alevi gençliğin küçümsenmeyecek büyük bir yekün, hayati bir sorun oluşturduğu açık bir gerçektir. 9-25 yaş arası genç nüfusun, belirtilen sayının neredeyse yarısını oluşturduğu dikkate alınırsa, işin önemi daha da artar. Sahipsiz, başıbozuk, eğitimsiz bırakılan genç nüfusun karşı karşıya bulunduğu olumsuzluklar, beyaz zehir mafyalarının gençliği kötü yolda kullanma çabaları, ayırımcı tutum ve uygulamaların yol açtığı karmaşık etki ve tepkiler de devreye girince, tehlikenin ne denli kapsamlı ve ürkütücü olduğu daha bir açıklıkla ortaya çıkar.

Alevi gençliğin eğitimi, entegrasyon güçlüklerinin giderilmesi, olumlu bir biçimde yönlendirilmesi, Alevi toplumun yanı sıra, yaşamakta olduğumuz ülke insanlarının da hiç kuşkusuz yararına olacaktır.

Alevi gençliğin öncelikle genel eğitime, meslek edinmeye, bulunduğu ülkelerin dil ve kültürlerini iyi bir şekilde öğrenmeye yöneltilmesi başlıca amacımızdır. Ve bunun için Avrupa ülkelerinde gerekli imkân ve koşulların var olduğu, kolaylıkla sağlanabileceği kanısındayız.

Eğitim alanında bize düşen görevinse, gençliğimize gereği gibi sahip çıkmak, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi almasına yardımcı olmak, davranış bozukluklarına düşmemeleri için bilinçli çaba göstermektir. Ve nihayet Aleviliğin evrensel değerlerine, hoşgörü, serbest düşünme ve farklı yaklaşımlara karşı hazımlı olmak gibi ilke ve kurallarına göre eğitilmelerini sağlamaktır.
Aleviliğ’e ve Aleviler’e ilişkin genel ve bilgilendirici ders ve programların yanı sıra, gençliği doğrudan ilgilendiren özgün programlara da ayrıca yer vermeyi düşünmekteyiz. Bunlar Alevilik’le ilgili olabileceği gibi, gençliğin konumu, toplumsal ve kültürel durumları ile de bağlantılı olabilir.

Önceliğin gençliğe verilmesi, son derece yaşamsal olduğu gibi, inanç ve kültürümüzün geleceğe taşınması, yaşama ve gelişme şansı bulması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Gençlik Eğitim Programı:

  • Gençliğin toplumsal yapıdaki yeri ve işlevi.
  • Aleviliğin evrensel değerleri.
  • Gençlik ve günümüz dünyası.
  • Alevi gençlik, dünya gençliği ile buluşmalı mı?
  • Yaşanılan ülkelerdeki gençlik kurum ve kuruluşları ile kaynaşma ve bütünleşme.
  • İyi bir eğitim, iyi bir gelecek!

Uyulması gereken bazı kural ve koşullar:

1. Konu başlıkları böyle saptanmış olmakla birlikte ayrıntılar ve arabaşlıklar, derslerin gün ve saatleri, eğitime katılacak gençlerin günlük ve haftalık programları dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Dersler genellikle hafta sonları yapılacak, yani Cumartesi ve Pazar günleri seçilecektir.

3. Her sınıftaki kursiyer sayısı en az 15, en fazla 20 kişiyi aşmayacak tarzda düzenlenecektir.

4. Ders saatleri toplamı 10’u geçmeyecek ve kişi başına kurs ücreti sadece 100 € olarak hesaplanacaktır.

5. Yatı, yeme-içme ve diğer giderler kursiyerlerin kendilerine aittir.

6. Öğretmen ve öğreticilerin ders ücretleri (saati 20 €), yol ve konaklama giderleri Akademi tarafından karşılanacaktır.

Yer ve başvuru şekli:

1. Kişiler biraraya gelerek bizzat kendileri en az 15 ya da en fazla 20 kişiden meydana gelen bir grup oluştururp Gençlik Eğitimi almak amacıyla Akademi’mize doğrudan başvuruda bulunabilirler.

2. Bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar aracılığıyla da başvuruda bulunabilirler.

3. Bununla birlikte tek tek başvurular da yapılabilir. Ancak bu türden başvurular bir sınıf oluşturacak sayıya ulaşıncaya kadar biriktirilecek veya ilk iki şıkta belirtilen tarzda oluşan sınıflara serpiştirilerek eğitimleri gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

4. Eğitim öncelikle Genel Merkez binamızın bulunduğu Bremen’de yapılacaktır. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin kendileri için uygun bulup önerdikleri herhangi bir yer ve adreste de yapılabilir.