Kısa süreli Kitle Eğitimi

 

Bilinç Düzeyi Ancak Eğitimle Yükselir:

Akademi, daha kuruluşunun ilk aylarında aldığı bir kararla kitle eğitimi konusunda başarılı bir atılım gerçekleştirdi. 21 Mart (1998) Hz. Ali’nin Doğum Günü Nevruz‚da Alevilik Okulları Etap-1 ve Etap-II’yi kurdu. Bununla amaçlanan, Alevilik bilincini yükseltmek, toplumun çeşitli kesimlerini, Alevilik konusunda aşama aşama bilgilendirmekti. Etap-l, Cuma günü akşamı başlamak üzere, hafta sonu boyunca toplam 16-18 saatlık bir eğitim süresini kapsar.

Etap-II ise, yine bir hafta sonunu kapsayan, yine 16-18 saatlik  bir süreyi kapsamakta, Etap-I’e katılmış veya o düzeyde eğitime sahip kişilerden oluşmaktadır. Etap-II’nin eğitim programı, Etap-I’den daha geniş ve daha bir derinlemesine işlenmekte, katılımcıların, Alevilik konusunda daha kapsamlı bilgi edinmelerini hedeflemektedir.

18-25, 26-35, 36 ve yukarısı olmak üzere üç ayrı yaş grubuna girenlerden oluşan kümeler halinde, belirtilen Etap eğitimlerinden yararlanmaktadır.

Etap-I‚de, katılımcıların, Alevilik hakkında genel ve temel bilgilere sahip olmaları hedeflenmiştir. Konuya olan ilgilerinin artması, daha ileri bir programı, örneğin Etap.II‚yi izlemeye hazır hale gelmeleri istenir.

Çeşitli olumsuz etkenlere rağmen bugüne kadar 700’den fazla insanımızın  söz konusu bu eğitimlerden geçtiğini sevinerek belirtmeliyiz. Bu eğitimlerin gelecekte de sürmesi, toplumumuz için son derece yararlı olacaktır.

Alevilik Okulları Etap-I ya da Kitle Eğitimi Programı:

 • İslam ve Alevilik Tarihi.
 • Alevi Yol ve Erkânı.
 • Alevi Edebiyatı.
 • Entegrasyonun Sağlanması ve Kötü Alışkanlıklardan Korunma.
 • Alevi Sorunu ve Çözümü.

Uyulması gereken bazı kural ve koşullar:

 1. Konu başlıkları böyle saptanmış olmakla birlikte ayrıntılar ve arabaşlıklar, derslerin gün ve saatleri, eğitime katılanların günlük ve haftalık programları dikkate alınarak belirlenecektir.
 2. Dersler genellikle hafta sonları yapılacak, yani Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri seçilecektir.
 3. Her sınıftaki kursiyer sayısı en az 15, en fazla 20 kişiyi aşmayacak tarzda düzenlenecektir.
 4. Ders saatleri toplamı 16-18 saati geçmeyecek ve kişi başına kurs ücreti sadece 100 € olarak hesaplanacaktır.
 5. Yatı, yeme-içme ve diğer giderler kursiyerlerin kendilerine aittir.
 6. Öğretmen ve öğreticilerin ders ücretleri (saati 20 €), yol ve konaklama giderleri ise Akademi tarafından karşılanacaktır.

Yer ve başvuru şekli:

 1. Kişiler biraraya gelerek bizzat kendileri en az 15 ya da en fazla 20 kişiden meydana gelen ve yukarıda belirtilen yaş kümelerini dikkate alarak bir ya da birden fazla grup oluştururp Etap Eğitimi almak amacıyla Akademi’mize doğrudan başvuruda bulunabilirler.
 2. Bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar aracılığıyla da başvuruda bulunabilirler.
 3. Bununla birlikte tek tek başvurular da yapılabilir. Ancak bu türden başvurular bir sınıf oluşturacak sayıya ulaşıncaya kadar biriktirilecek veya ilk iki şıkta belirtilen tarzda oluşan sınıflara serpiştirilerek eğitimleri gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
 4. Eğitim öncelikle Genel Merkez binamızın bulunduğu Bremen’de yapılacaktır. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin kendileri için uygun bulup önerdikleri herhangi bir yer ve adreste de yapılabilir.