Merkez Binamız ve zorunlu Mali yükümlülükler

“Merkez binamız”dan kasıt, şu anda içinde oturmakta olduğumuz, Breitenweg  41, 28195 Bremen’deki binanın sadece üst katından oluşan yerdir. Yani sahip olduğumuz yer 400 metre karelik bir kattan ibarettir ve burası çalışmalarımızın yürütülmesi bakımından bize yetecek büyüklüktedir. Binanın alımı ve yapılması gereken işler hakkında Akademi üyelerine gönderilen mektupta şu bilgilere yer verilmişti:

¨Bilindiği gibi, özellikle son iki yıldan beri, Akademi’ye kalıcı bir yer, sabit bir adres sağlamak üzere yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Uzun ve yorucu bürokratik zorluklardan sonra, başta Bremen Alevi Evi olmak üzere, Bremen Eyalet Yönetimi ve Bremen Üniversitesi’nin değerli katkıları sonucu, sevinçle belirtmeliyim ki söz konusu hedefe nihayet ulaşmış bulunmaktayız. Emeği geçen tüm herkese candan teşekkür ediyoruz! Başta üye ve dostlarımız olmak üzere, tüm Aleviler’e hayırlı ve uğurlu olsun!

Pencere, çatı vb. herhangi bir dış onarıma gerek yoktur. Bu konuya ilişkin resmi işlemler 20 Mayıs 2005 tarihinde noter huzurunda son bulmuştur. Birinci ve ikinci katların yanısıra üçüncü katta da hepten yıkılıp yaptırılacak tarzda ağır bir onarım söz konusu değil. Taban döşemesi, sıva-boya, bir kaç kapı ve pencere ile birlikte; iki adet yatak odası, bir Arşiv ve Kütüphane yeri, iki adet Dershane, Akademi Bürosu vb. çalışma yer ve bölümlerinin hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca çok miktarda ders araç-gereçlerine, büro mobilya ve malzemelerine, son derece büyük ihtiyaç vardır.¨

Hali hazırda Akademi katının hala eşya ve araç-gereç gibi çeşitli gereksinimleri yeterince karşılanmış değil. Konferans salonu ve dersanelerin toplam 200 kadar sandalyeye, ses aletlerine, masa ve benzeri eşyalara ihtiyacı var. Doğaldır ki, bütün bunlar zamanla tamamlanacak, yakın bir tarihte daha iyi donatılıp dizayn edilmiş bir ortamda çalışmalarımızı sürdürecek olanaklara kavuşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Açıktır ki bu binanın içine girilebilir hale gelmesi hiç de kolay olmamıştır.  Bunun; elinden iş gelen kimi dost ve üyelerimizin, bazı Alevievi üyelerinin ve bir-ikisi dışında Akademi Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bizzat ve bedenen çalışmaları; Avrupa ülkelerinde iş yapan bir çok işadamı ve yardımsever insanlarımızın parasal katkıları sonucu sağlandığını özellikle belirtmek isteriz.

Yine söz konusu mektupta, 2002-2004 dönemi Kongremiz’de satın alınacak bina için, oybirliğiyle alınan karar, diğer kararlarla birlikte ikinci kez üyelerimize anımsatılmıştı:

¨Bilindiği gibi son Kongremizde, yer sorunu ile ilgili kararlar alınmış, her üyenin 500.- € vermesi oybirliğiyle karar altına alınmıştı. O zaman alınması kararlaştırılan binanın alımı başarılamamış ve söz konusu paranın tahsili de durmuştu. Bununla birlikte çok az sayıda üye arkadaşlarımız paylarına düşeni ödemekte gecikmediler. Gelinen bu evrede her üye arkadaşımızın aşağıdaki şu görevleri yapması gerektiğini düşünmekteyiz:

Son Kongre’de oybirliğiyle alınan karar uyarınca her üyeniz uhdesine düşen 500.- €’yu, en geç 30 Haziran 2005 tarihine kadar ödemelidir.

Çevresinde bulunan özverili ve duyarlı insanları, Akademi’ye üye kaydetmeye çalışmalıdır.

Yakınında bulunan Akademi üye(leri)si kişilerle de ilişkiye geçerek bağış toplamayı gerçekleştirmelidir.

Bizzat kendisinin yanı sıra, dost çevrelerden arşiv malzemesi ve kitap sağlamalıdır.

Gerekli parasal desteğin sağlanması halinde, binanın iç onarımının en geç Eylül’ün son haftasında tamamlanabileğini sanmakta ve „Açılış“ınsa Ekim’in ilk haftasında yapılabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle üyelerin maddi katkı sağlama çabaları bizi rahatlatacak, başarımızı kamçılayacaktır.

Bunu bizden esirgemeyeceğiniz umuduyla, yeni mekânımızın tekrar hayırlı olmasını diler, yürekten selam ve saygılarımızı sunarım.¨

Tüm bu anımsatma ve yalvarışların baklenen sonucu vermediğini, üyelerimizin önemli bir bölümünün sesimizi ve ricalarımızı duymazlıktan geldiklerini üzülerek belirtmek zorundayız. 500 € biçiminde alınan kararın biraz fazla olduğunu Akademi Başkanı tarafından da belirtmişti. Belirtilen bu miktarın her kesin bütçesine uygun düşmemesi olağandır, ancak bütçelerinin kaldırabileceği bir miktarı gönderemezler miydi? Üyelerimiz katkılarını daha başka ne zaman yapacaklardı?

İçinde bulunduğumuz bu bina için, banka borcu taksidi olarak ayda 710 €  ödenmektedir. Bunu elektrik-su-çöp gibi diğer giderler izlemekte. Derken ayda ortalama   giderimiz olmaktadır. Telefon ve diğer giderlerle birlikte ayda   zorunlu giderimizin olduğu unutulmamalıdır.

Bir başına bu durum da Akademi’nin sürekli bir gelir kaynağına sahip olacak çalışmalar yapmasını, bunun içinde Akademi üyelerinin, dost ve yakın çevresinin yoğun bir çaba göstermesini yaşamsal bir görev olarak değerlendirmekteyiz.

Önerimiz şudur:

  1. Bir önceki Kongre’de alınan ve fakat gerçekleştirildiği pek söylenemeyen 500 €’luk üye bağışı yerine, bir kez olmak üzere üye başına 200 € ödenmelidir.
  2. Her üye, çevresinde bulunan özverili ve duyarlı insanları, Akademi’ye üye kaydetmeye çalışmalıdır.
  3. Yakınında bulunan Akademi üye(leri)si kişilerle de ilişkiye geçerek bağış toplamayı gerçekleştirmelidir.